Elk jaar moeten wij als bestuur een algemene ledenvergadering organiseren om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar doormiddel van een (financieel) jaarverslag. Om welbekende redenen is het organiseren hiervan nu niet mogelijk. We hebben de leden begin januari hierover geinformeerd.

 


 

Via de onderstaande links kunt u de notulen van de algemene leden vergadering van 2020 openen, en via de andere link kunt u het (financieel) jaarverslag van de algemene ledenvergadering van 2021 bekijken.

We willen graag alle leden de mogelijkheid geven om hierop te reageren en/of vragen te stellen. dit kunt u bij voorkeur doen via onderstaande knop. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris (06-23861376).

  1. Vragen en opmerkingen kunnen ingediend worden tot 15-03-2021.
  2. Na deze termijn zullen we alle vragen en opmerkingen bundelen, zodat we als bestuur hier op kunnen reageren (binnen twee weken). De reactie van het bestuur zal naar alle leden gestuurd worden. Dit zal anoniem gebeuren. Uw naam zal dus niet bij de vraag of opmerking getoond worden.
  3. Als op de reactie van het bestuur geen aanvullende vragen en of opmerkingen komen, wordt het (financieel)jaarverslag beschouwd als goedgekeurd.


We hopen dat u begrip heeft voor de situatie. Mochten er opmerkingen of vragen zijn over dit format dan horen we dat graag.

Groeten,

Het bestuur WTC '78